Sekretesspolicy

CBD Factum Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för CBDFactum.com

Denna sekretesspolicy har sammanställts för att bättre tjäna dem som är oroade över hur deras 'personligt identifierbara information' (PII) används online. PII, som används i USA: s integritetslagstiftning och informationssäkerhet, är information som kan användas på egen hand eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller för att identifiera en individ i sitt sammanhang. Läs vår integritetspolicy noggrant för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar din personligt identifierbara information i enlighet med vår webbplats.

I) Vilken personlig information samlar vi in ​​från personerna som besöker vår blogg, webbplats eller app?

När du beställer eller registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, postadress, kreditkortsinformation eller annan information för att hjälpa dig med din upplevelse.

II) När samlar vi in ​​information?

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på ett nyhetsbrev, fyller i ett formulär eller anger information på vår webbplats.

III) Hur använder vi din information?

Vi kan använda sådan information på följande sätt:

 • För att anpassa användarens upplevelse och för att tillåta oss att leverera den typ av innehåll och produktutbud där du är mest intresserad.
 • För att förbättra vår webbplats för att bättre kunna hjälpa dig.
 • Att tillåta oss att bättre service du att svara på dina kundtjänstförfrågningar.
 • För att administrera en tävling, befordran, undersökning eller annan webbplats funktion.
 • För att snabbt behandla dina transaktioner.
 • Att skicka periodiska e-postmeddelanden angående din beställning eller andra produkter och tjänster.

IV) Hur skyddar vi besökarinformation?

Vår webbplats skannas på en regelbunden basis för säkerhetshål och kända sårbarheter för att göra ditt besök på vår webbplats så säker som möjligt.

Vi använder regelbundet Malware Scanning.

Din personliga information finns bakom säkrade nätverk och är endast tillgängligt av ett begränsat antal personer som har särskilda behörigheter för sådana system och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom krypteras all känslig / kreditinformation du tillhandahåller via SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder när en användare placerar en beställning, lämnar in eller lämnar in sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

Alla transaktioner behandlas via en gateway-leverantör och lagras inte eller bearbetas på våra servrar.

V) Använder vi 'cookies'?

Ja. Kakor är små filer som en webbplats eller tjänstleverantör överför till datorns hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och fånga och komma ihåg viss information. Till exempel använder vi cookies för att hjälpa oss att komma ihåg och bearbeta varorna i din kundvagn. De används också för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell webbplatsaktivitet, vilket gör att vi kan erbjuda dig förbättrade tjänster. Vi använder även cookies för att hjälpa oss att kompilera sammanlagda data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre sajtupplevelser och verktyg i framtiden.

Vi använder cookies för att:

 • Kom ihåg och bearbeta objekt i kundvagnen.
 • Förstå och spara användarens preferenser för framtida besök.
 • Samla sammanlagda data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktioner för att erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan också använda pålitliga tjänster från tredje part som spårar denna information på vår vägnar.

Du kan välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stänga av alla cookies. Du gör det via din webbläsare (som Internet Explorer). Varje webbläsare är lite annorlunda, så titta på webbläsarens Hjälp-meny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies.

Om du inaktiverar cookies kommer vissa funktioner att inaktiveras. Det stänger av vissa funktioner som gör din webbplatsupplevelse effektivare och vissa av våra tjänster fungerar inte korrekt.

VI) Hur kan du välja bort, ta bort eller ändra information du har gett oss?

Du kan begära att din information tas bort genom att klicka på knappen Kontakta oss / Livechatt på denna eller hemsidan.

Observera att vi kan behålla information om en enskild försäljningstransaktion för att slutföra den transaktionen och för registerföringsändamål.

VII) Upplysningar från tredje part

Vi säljer, handlar eller på annat sätt inte överför dina personligt identifierbara uppgifter till externa parter såvida vi inte meddelar dig i förväg. Vi kan också släppa din information när vi anser att det är lämpligt att följa lagen, genomdriva vår webbplatspolicy eller skydda vår eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Emellertid kan icke-personligt identifierbar turistinformation lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam, eller annan användning.

VIII) Länkar från tredje part

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda produkter från tredje part eller tjänster på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har därför inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna för dessa länkade webbplatser. Ändå försöker vi skydda integriteten på vår webbplats och välkomna eventuella återkopplingar om dessa webbplatser.

IX) Överföring av din personliga information

Din information, inklusive personlig information, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av din personliga information kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

X) Utlämnande av din personliga information

Om vi ​​är inblandade i en sammanslagning, förvärv eller tillgångsförsäljning kan din personliga information överföras. Vi kommer att meddela innan din personliga information överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

XI) Lagring av din personliga information

Vi behåller din personliga information endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

XII) Information om dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

För syftet med denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvarig för din personliga information.

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beror vår rättsliga grund för att samla in och använda din personliga information, som beskrivs i denna sekretesspolicy, på informationen vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den. Vi kan behandla din personliga information eftersom:

 • Vi måste göra ett kontrakt med dig, till exempel när du skapar en policy med oss
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen ligger i våra legitima intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För betalningsändamål
 • Att följa lagen

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller ta bort den personliga informationen vi har om dig
 • Rätten till rättelse
 • Rätten att invända
 • Rätten till begränsning
 • Rätten till dataöverförbarhet
 • Rätten att återkalla samtycke

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

XIII) Tjänsteleverantörer

Vi använder tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår webbplats (“Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla vår webbplats för våra räkning, för att utföra webbplatsrelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår webbplats används. Dessa tredje parter har endast tillgång till din personliga information för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda den för något annat syfte.

 • a) Analys
  • Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbplats för sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • b) Betalningsbehandlare

Vi tillhandahåller betalda produkter och / eller tjänster på vår webbplats. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council.

XIV) Nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, med hjälp av de uppgifter som krävs eller avslöjas av dig separat för detta ändamål. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevtjänsten. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda opt-out-länken i nyhetsbrevet. Vid avbeställning raderar vi din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att vidare använda dina personuppgifter inom det omfattning och sätt som är tillåtet enligt lagen, som vi informerar dig om i detta meddelande .

XV) Kontakta oss

Om det finns några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post support@cbdfactum.com

har lagts till i vagnen. Visa varukorg