Bloggbild 'Varför är CBD inte THC?'


Medan det nära förhållandet mellan de två föreningarna kan få vissa att anta att båda har samma inverkan på kroppen, en jämförelse mellan molekylstrukturen av CBD mot THC avslöjar exakt motsatsen.

CBD och THC har exakt samma kemiska sammansättning: 21 kolatomer, 30 väteatomer och 2 syreatomer. De två är nästan identiska tvillingar. Det som emellertid skiljer de två föreningarna är arrangemanget av en enda atom.

CB1 och CB2 receptorer

Eftersom THC och CBD har olika molekylära strukturer interagerar de inte med receptorerna på samma sätt. Detta differentierar kraftigt de effekter som varje har på kroppen. Troligen det största problemet när man jämför CBD med THC.

Medan både CBD och THC binder till CB2-receptorn, interagerar de med CB1-receptorerna på olika sätt.

Forskning visar att CBD binder inte direkt till CB1-receptornoch dess närvaro kan till och med upphäva bindningen mellan THC och CB1-receptorerna, vilket effektivt neutraliserar de psykoaktiva effekter som induceras av THC. Medan THC verkligen erbjuder enorma hälsofördelar, föredras inte dess sinnesförändrande effekter av alla. CBDå andra sidan kan leverera många av samma fördelar med THC utan att framkalla dess psykoaktiva effekter.

Illustration-CBD-THC